กิจกรรมภายในโรงพยาบาลทั้งหมด

1. กิจกรรม Walk Rally รุ่นที่ 3 : เมื่อ

2. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562 : เมื่อ

3. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (2) : เมื่อ

4. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (1) : เมื่อ

5. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 2 (1) : เมื่อ

6. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (1) : เมื่อ

7. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (2) : เมื่อ

8. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (3) : เมื่อ

9. ภาพบรรยากาศ งานรื่นเริงวันสงกรานต์ ปี 2562 (4) : เมื่อ

10. In-House Training: “การสร้างและ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentor Buddy) ที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 : เมื่อ

11. In-House Training: หลักสูตร การใช้ ISBAR ในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ

12. In-House Training: หลักสูตร การแรงงานสัมพันธ์ สำหรับ HR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

13. อบรมภายใน หลักสูตร จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานในองค์กร รุ่นที่ 1 : เมื่อ

14. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR รุ่นที่ 1 : เมื่อ

15. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

16. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (3) : เมื่อ

17. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (2) : เมื่อ

18. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Walk Rally ปี 2562 (1) : เมื่อ

19. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (4) : เมื่อ

20. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (2) : เมื่อ

21. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (3) : เมื่อ

22. ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (1) : เมื่อ

23. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 7 : เมื่อ

24. อบรมภายใน หลักสูตร IC IV Care and Prevention of UTI รุ่นที่ 1 : เมื่อ

25. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (4) : เมื่อ

26. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (3) : เมื่อ

27. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (2) : เมื่อ

28. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม "โครงการหมอชวนวิ่ง" วันที่ 14 พ.ย. 2561 (1) : เมื่อ

29. อบรมภายใน หลักสูตร การบันทึกทางการพยาบาล : เมื่อ

30. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

31. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวิ่ง Warm up กับโครงการหมอชวนวิ่ง : เมื่อ

32. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (3) : เมื่อ

33. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (2) : เมื่อ

34. ภาพบรรยากาศ ค่ายปิดเทอมที่ทักษิณ (1) : เมื่อ

35. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (2) : เมื่อ

36. ภาพบรรยากาศ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ 9 (1) : เมื่อ

37. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (3) : เมื่อ

38. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (2) : เมื่อ

39. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (1) : เมื่อ

40. อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR : เมื่อ

41. อบรมภายใน หลักสูตร "ทบทวนความรู้ระบบแก๊สทางการแพทย์" รุ่นที่ 1 : เมื่อ

42. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (3) : เมื่อ

43. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (2) : เมื่อ

44. ภาพบรรยากาศ Outing Trip @ Koh Pitak รอบเก็บตก (1) : เมื่อ

45. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ว่ายน้ำ) : เมื่อ 2015-12-08

46. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (1) : เมื่อ 2017-04-15

47. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (2) : เมื่อ 2017-04-15

48. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

49. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

50. Happy Birthday พนักงานที่เกิดเดือนมีนาคม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ ที่ตำบลลิเล็ด อ.พุนพิน : เมื่อ 2015-09-26

51. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

52. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

53. กิจกรรมถายภาพด้วยมือ (ถือ) เรา : เมื่อ 2015-09-26

54. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

55. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

56. อร่อยทุกไร่ชิมไปทุกสวน Trip 1 & 2 : เมื่อ 2015-09-26

57. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

58. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

59. ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้ๆ : เมื่อ 2015-09-26

60. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

61. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

62. กิจกรรรมรณรงค์ค่านิยมโรงพยาบาล : เมื่อ 2015-09-26

63. อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-03-25

64. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

65. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-09

66. กิจกรรมวันเกษียณอายุปี 2558 "วันวานที่พากเพียร...สู่...วันเกษียณที่ภาคภูมิ" 30 กันยายน 2558 : เมื่อ 2015-10-08

67. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (3) : เมื่อ 2015-10-21

68. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) : เมื่อ 2015-10-21

69. ภาพบรรยากาศ พี่น้องชาวทักษิณไปร่วมกิจกรรม Family Forever Trip “ทำบุญไหว้พระ ธรรมะคุ้มครอง” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระธาตุ วัดเจดีย์ และแวะเที่ยวงานบุญเดือนสิบ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช (1) : เมื่อ 2015-10-21

70. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 : เมื่อ 2015-11-06

71. บรรยากาศ ถวายพุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

72. บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” ประเภทชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 : เมื่อ 2015-11-06

73. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (จักรยาน) : เมื่อ 2015-12-08

74. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (สนุกเกอร์,หมากกระดาน) : เมื่อ 2015-12-08

75. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ฟุตซอล) : เมื่อ 2015-12-08

76. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เทเบิลเทนนิส) : เมื่อ 2015-12-11

77. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (เปตอง) : เมื่อ 2015-12-26

78. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ปาเป้าและตะกร้อ) : เมื่อ 2015-12-26

79. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (วอลเลย์บอล) : เมื่อ 2015-12-26

80. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (กรีฑา) : เมื่อ 2015-12-26

81. รพ.ทักษิณ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธารณสุข สุราษฎร์ธานี "พวิตาเคียนคีรีเกมส์" ครั้งที่ 20 (ขบวนพาเหรดและกองเชียร์) : เมื่อ 2015-12-26

82. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

83. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

84. กิจกรรมวันพนักงาน 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

85. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (3) : เมื่อ 2016-01-08

86. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (2) : เมื่อ 2016-01-08

87. กิจกรรมงานปีใหม่ 2559 ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2558 (1) : เมื่อ 2016-01-08

88. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (3) : เมื่อ 2016-02-15

89. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (2) : เมื่อ 2016-02-15

90. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ห่วงยางผจญภัยกับใจสู้..สู้" (1) : เมื่อ 2016-02-15

91. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (3) : เมื่อ 2016-02-18

92. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (2) : เมื่อ 2016-02-18

93. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "Sea Sand Sun ปันฝันให้น้อง" วันที่ 12 ก.พ. 2559 (1) : เมื่อ 2016-02-18

94. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (3) : เมื่อ 2016-01-23

95. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (2) : เมื่อ 2016-01-23

96. โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 (1) : เมื่อ 2016-01-23

97. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

98. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

99. ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ค่านิยม รพ.ทักษิณ "TICKS Episode II check in 2 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

100. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (1) : เมื่อ 2016-03-07

101. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (2) : เมื่อ 2016-03-07

102. ภาพบรรยากาศ Family Forever Trip "ลงเรือ ล่องเลแลหอย หรอยฝุด...ฝุด วันที่ 4 มี.ค.2559" (3) : เมื่อ 2016-03-07

103. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (3) : เมื่อ 2016-05-16

104. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (2) : เมื่อ 2016-05-16

105. "สวัสดี คีรีวง Trip#1" (1) : เมื่อ 2016-05-16

106. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 16 - 25 มีนาคม 2559 : เมื่อ 2016-03-30

107. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทิอมที่่ทักษิณ" วันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-04

108. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (1) : เมื่อ 2016-04-16

109. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (3) : เมื่อ 2016-04-16

110. ภาพบรรยากาศกิจกรรม "รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2559" (2) : เมื่อ 2016-04-16

111. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 4 - 8 เม.ย. 2559 : เมื่อ 2016-04-16

112. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-03-06

113. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (1) : เมื่อ 2016-05-17

114. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (3) : เมื่อ 2016-05-17

115. ภาพบรรยากาศ กิจกรรม One Day Outing Trip สวัสดีคีรีวง Trip#2 (2) : เมื่อ 2016-05-17

116. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2016-08-27

117. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “เครื่องมือคุณภาพที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลทักษิณ" : เมื่อ 2016-09-03

118. ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือทางการแพทย์" : เมื่อ 2016-11-21

119. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (1) : เมื่อ 2016-10-06

120. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (2) : เมื่อ 2016-10-06

121. กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (3) : เมื่อ 2016-10-06

122. ภาพบรรยากาศ โครงการ "ปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 10 - 14 ต.ค. 2559 : เมื่อ 2016-10-18

123. โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic CPR)" : เมื่อ 2016-11-21

124. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคปฏิบัติ) : เมื่อ 2016-12-20

125. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย" (ภาคทฤษฎี) : เมื่อ 2016-12-20

126. การซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559 : เมื่อ 2016-12-20

127. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR รุ่นที่ 1" : เมื่อ 2017-03-21

128. อบรมภายใน หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล" : เมื่อ 2017-03-22

129. ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" : เมื่อ 2017-04-05

130. อบรมภายในหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่" : เมื่อ 2017-04-18

131. อบรมภายใน หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Basic IC)" : เมื่อ 2017-04-19

132. อบรมภายในหลักสูตร "เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ" : เมื่อ 2017-04-20

133. ภาพบรรยากาศ โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ : เมื่อ 2017-05-03

134. กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ : เมื่อ 2017-05-09

135. ภาพบรรยากาศ โครงการแบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ต้อนรับเปิดเทอม : เมื่อ 2017-05-16

136. อบรมภายใน หลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย" : เมื่อ 2017-05-17

137. อบรมภายใน หลักสูตร "Basic CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 2 : เมื่อ 2017-05-18

138. อบรมภายใน หลักสูตร "การวัดสัญญาณชีพและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย" : เมื่อ 2017-05-24

139. โรงพยาบาลทักษิณจัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2560 : เมื่อ 2017-05-31

140. กิจกรรม "ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-06-05

141. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (1) : เมื่อ 2017-07-04

142. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" ครั้งที่ 1 (2) : เมื่อ 2017-07-04

143. ภาพบรรยากาศ อบรมภายในหลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพ (7 QC Tools)" : เมื่อ 2017-07-13

144. อบรมภายในหลักสูตร Basic CPR รุ่นที่ 4 : เมื่อ 2017-09-16

145. อบรมภายใน หลักสูตร แนวทางการควบคุมและการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-09-16

146. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

147. ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์ : เมื่อ 2017-09-22

148. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

149. ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560" : เมื่อ 2017-10-02

150. โรงพยาบาลทักษิณร่วมสืบสานประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๐ : เมื่อ 2017-10-18

151. อบรมภายใน หลักสูตร การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีเชื้อดื้อยา : เมื่อ 2017-10-21

152. ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป : เมื่อ 2018-01-05

153. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (1) : เมื่อ 2018-01-05

154. ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2018 (2) : เมื่อ 2018-01-05

155. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (1) : เมื่อ 2018-01-18

156. รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (2) : เมื่อ 2018-01-18

157. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (1) : เมื่อ 2018-01-31

158. ภาพบรรยากาศ "โครงการ OUTING TRIP @ KOH PITAK" ทริปที่ 5 (2) : เมื่อ 2018-01-31

159. อบรมภายในหลักสูตร การบริหารความเสี่ยง สำหรับพยาบาลและนักวิชาชีพ รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-20

160. อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1 : เมื่อ 2018-02-27

161. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (1) : เมื่อ 2018-02-27

162. ภาพบรรยากาศ "โครงการ Outing Trip @ Koh Pitak" Trip#6 (2) : เมื่อ 2018-02-27

163. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 23 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-04

164. ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. 2561 : เมื่อ 2018-04-05