โปรแกรม & แพคเกจ โปรแกรมตรวจสุขภาพ

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 - 12 ชั่วโมง
  • ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น
  • กรณีเข้ารับการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบายและนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
  • กรณีเข้ารับการตรวจภายใน (สุภาพสตรี) ควรสวมกระโปรงและควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
  • การตรวจปัสสาวะ (สุภาพสตรี) ควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน


รายละเอียดการเข้ารับการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 

  • เอกซเรย์ปอด หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการตรวจ
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมง
  • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำมากๆจนปวดปัสสาวะแล้วค่อยรับการตรวจ
  • การตรวจแมมโมแกรม ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 - 14 วัน และงดการทาโลชั่น แป้ง บริเวณเต้านม/รักแร้ในวันที่ตรวจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลทักษิณ
โทร. 0-7727-8777 ต่อ 4411, 4412, 4413 (จันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น./ อาทิตย์ เวลา 07.00 - 12.00 น.)

 Email: info@thaksinhospital.com

 ** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า**