ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

.

วัน เวลา

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ