ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ลัลธริมา สุทธินุ่น

วัน เวลา
พุธ   17.00 - 20.00 น.
เสาร์   13.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209