สาระน่ารู้ทั้งหมด → ทั่วไป

  การตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram)
Picture