บริการตรวจรักษา

Bootstrap Slider

โรงพยาบาลทักษิณมีการให้บริการตรวจทางสูติ-นรีเวชกรรม โดยให้บริการดูแลรักษาสุขภาพสตรีทุกวัย ตั้งแต่การตรวจสุขภาพไปจนกระทั่งการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การฝากครรภ์และการคลอดบุตร โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

ขอบเขตการบริการ

 

  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ การวางแผนครอบครัว
  • ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์
  • ให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ การเตรียมตัวก่อนคลอดและอาการผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ตลอดจนการดูแลหลังคลอด
  • ให้บริการฝากครรภ์
  • ให้บริการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด โดยมีโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย
  • ตรวจวินิจฉัยเพื่อตรวจและป้องกันโรคของสตรี เช่น 

 

-       ตรวจภายใน (Pelvic Exam)

-       ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)

-       ตรวจหา HPV VIRUS และบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากการติดเชื้อ HPV

-       ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยวิธีส่องกล้อง Colposcope

-       ตรวจภาวะผิดปกติของประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ตกขาว

-       ตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยวิธีผ่าตัด

-       ตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผู้มีบุตรยาก

-       ให้คำปรึกษาและวางแผนคุมกำเนิด

-       ให้คำปรึกษาและแนะนำการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน

-       ให้คำปรึกษาและรักษาในเรื่องฮอร์โมนและอื่นๆ

 

เวลาทำการ:

 

จันทร์ - ศุกร์              เวลา              07.00 - 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์           เวลา              07.00 - 16.00 น.


#ดูโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: แผนกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลทักษิณ

โทร 0-7727-8777 ต่อ 4124, 4125 หรือ หมายเลยโทรศัพท์สายตรง 0-7727-8779


E-mail:info@thaksinhospital.com