ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.วรวรรณ เพ็ญภัทรกุล

วัน เวลา
พุธ   17.00 - 20.00 น.
ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
เสาร์   12.00 - 20.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4)
อาทิตย์   09.00 - 12.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2, 4)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112