ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.อุไรวรรณ แก้วพิชัย

วัน เวลา
อาทิตย์   09.00 - 11.30 น. / 12.30 - 18.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137