ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.ณัฐติยา กิติพิพัฒน์

วัน เวลา
จันทร์   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
อังคาร   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
พุธ   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
พฤหัสบดี   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
ศุกร์   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137