ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ปวัน ประสิทธิ์วุฒิ

วัน เวลา
เสาร์   20.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)
อาทิตย์   18.00 - 22.00 น. (เฉพาะบางสัปดาห์)

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137