ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

นพ.ระวิทย์ ศมาวรรตกุล

วัน เวลา
จันทร์   14.00 - 20.00 น.
อังคาร   14.00 - 20.00 น.
พุธ   14.00 - 20.00 น.
พฤหัสบดี   14.00 - 20.00 น.
ศุกร์   14.00 - 20.00 น.
อาทิตย์   08.00 - 14.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209