ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.มัทนา โกศิริสัญต์

วัน เวลา
อังคาร   17.00 - 20.00 น.
ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
เสาร์   09.00 - 12.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4110 , 4112