ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.พัชราภรณ์ ศิริปโชติ

วัน เวลา
พุธ   16.30 - 18.30 น.
ศุกร์   16.30 - 18.30 น.
อาทิตย์   14.30 - 17.30 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4207, 4208, 4209