ทีมแพทย์ → ข้อมูลแพทย์

พญ.รชนิศ เฟื่องไพบูลย์

วัน เวลา
เสาร์   14.00 - 16.00 น.

*กรุณาสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 077-278-777 ต่อ 4136 , 4137