ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร?

ฉุกเฉินทางการแพทย์ คือ อะไร?

ยังมีความเข้าใจผิดเมื่อเวลาเราพูดถึงคำว่า "ผู้ป่วยฉุกเฉิน" และต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล จนทำให้เกิดปัญหาที่ห้องฉุกเฉินที่ต้องรับผู้ป่วยในยามวิกฤตจำนวนมาก

วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจคำว่า” ผู้ป่วยฉุกเฉิน” เพื่อคลายข้อสงสัยและสามารถประเมินผู้ป่วยได้ถูกต้องว่าเจ็บป่วยอยู่ในระดับใด สำหรับการแบ่งความฉุกเฉินทางการแพทย์แบ่งเป็น 5 ระดับตาม สี คือ

-สีแดง มีภาวะคุกคามที่อาจทำให้เสียชีวิต ต้องได้รับการรักษาทันทีเช่นภาวะหัวใจหยุดเต้น ผู้ป่วยมีอาการชัก

-สีชมพู มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการตรวจภายใน 10 นาทีเช่นชีพจรเต้นผิดปกติเจ็บหน้าอก

-สีเหลือง ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการตรวจ ภายใน 30 นาทีเช่นมีไข้สูง40องศาสูญเสียการมองเห็นฉับ
พลัน

-สีเขียว ผู้ป่วยเจ็บเล็กน้อยต้องได้รับการตรวจภายใน 1 ชั่วโมง คือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเล็กน้อย แต่ไม่มีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์

-สีขาว ผู้ป่วยนอกทั่วไปควรได้รับการตรวจภายใน 2 ชั่วโมง

แหล่งที่มาอ้างอิง: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ NIEM