สาระน่ารู้ทั้งหมด → ทั่วไป

  สัญญาณเตือนอาการเริ่มแรก โรคไข้เลืิอดออก ที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
Picture