สาระน่ารู้ทั้งหมด → ทั่วไป

  การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium excision)
Picture