โปรแกรม & แพคเกจ แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

หมายเหตุ :

  • ราคาแพ็กเกจยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน ในกรณีที่รับวัคซีนไม่ครบตามแพ็กเกจ
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2568


# แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปาก

# แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่