โปรแกรม & แพคเกจ โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายตรวจสุขภาพ ได้ที่ : แผนกตรวจสุขภาพ
โทร 0-7727-8777 ต่อ 4411, 4412, 4413