โปรแกรม & แพคเกจ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ ปี 2023

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ดีอย่างไร?

  • เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี
  • กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
  • ลดความเสี่ยงการเกิดภาะวแทรกซ้อน
  • ป้องกันและลดความรุนแรงของโรค

------------------------------------------------------------------------
สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ทุกวัน
⏰่ 08.00 - 20.00 น.

#ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่