ทีมแพทย์ → โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ธนพล วัชราภรณ์