ทีมแพทย์ → ศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านม

พญ.เนตรชนก บวรคณาวุฒิ