ทีมแพทย์ → ศัลยศาสตร์ ศีรษะ คอ และเต้านม

พญ.เนตรชนก แซ่ซิ้ม