ทีมแพทย์ → ตจวิทยา (ผิวหนัง)

นพ.ธีรวุฒิ ศิริคำ

นพ.ทอม กำภู ณ อยุธยา