บรรยากาศ ถวายพุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ในงานประเพณี “ชักพระ-ทอดผ้าป่า” ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558