ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. 2561

"ค่ายปิดเทอม @ รพ.ทักษิณ" เป็นโครงการที่สำนักงานบริหารฯ จัดขึ้น เพื่อดูแลบุตรพนักงานในช่วงปิดเทอม โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ พนักงานที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูบุตรที่มีอายุระหว่าง 5 - 12 ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่วันจะเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมสันทนาการ โดยครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ ดังนี้

- Art & Craft: เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ได้ใช้จินตนาการ ช่วยกันออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน เช่น มีภาพพื้นดิน กับท้องฟ้า ให้เด็กช่วยกันตกแต่งว่ามีอะไรบ้างที่อยู่บนท้องฟ้า และมีอะไรบ้างที่อยู่บนพื้นดิน เป็นต้น กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ฯลฯ
- Sport: เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ รักการออกกำลังกาย และได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น เรียนรู้ กฎ กติกา มารยาทและความมีวินัย 
- Cooking: กิจกรรมฝึกทำอาหาร โดยใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้การกินอาหารที่มีประโยชน์ เด็กจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของการทำ และลงมือทำ โดยครูพี่ๆ จากฝ่ายโภชนาการ
- Music: ฝึกหัดเล่นดนตรีง่าย ๆ ด้วยการเป่าขลุ่ย  เป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง 
- Science: เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย ผู้นำกลุ่มจะเป็นผู้สอนและอธิบายขั้นตอนต่างๆ เด็กต้องสามารถจดจำขั้นตอนและทำตามได้ เช่น กิจกรรมสีเต้นระบำ เด็กต้องรู้ว่าใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ขั้นตอนทำอย่างไร และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆ รู้สึกตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจได้ดี โดยครูพี่ ๆ จากสำนักงานบริหารฯ