บรรยากาศ พุ่มผ้าป่าโรงพยาบาลทักษิณ ได้รับรางวัล”ชนะเลิศ” ประเภทชิงถ้วยพระราชทานฯ ในงานประเพณีชักพระฯ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558