"สวัสดี คีรีวง Trip#1" (1)

กิจกรรม One day Outing Trip เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายบุคคลจัดเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของโรงพยาบาลทุกคน เพื่อให้พนักงานที่ทำงานต่างหน่วยงาน ได้มีโอกาสพบปะ สนุกสนานร่วมกัน และผ่อนคลายจากการทำงาน และ Trip นี้ พวกเราเดินทางไป “สวัสดีคีรีวง” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 หมู่บ้านคีรีวง  ตั้งอยู่ที่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ขึ้นชื่อว่า “เป็นจุดที่สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย” และได้ร่วมฟังบรรยายและ “ทำสบู่เหลว” ร่วมกับ กลุ่มบ้านสมุนไพร ชุมชนบ้านคีรีวง

เกี่ยวกับหมู่บ้านคีรีวง ตั้งอยู่ที่ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่ เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า สวนสมรมเช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ชุมชนบ้านคีรีวง ได้แก่ กลุ่มมัดย้อมกลุ่มสมุนไพร กลุ่มจักสานกะลามะพร้าว กลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้ กลุ่มไวน์ และกลุ่มทุเรียนกวน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวก็มักจะซื้อเป็น ของฝากกันอยู่เสมอ สินค้าราคาไม่แพงและมีคุณภาพ

จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ ถ้าหากว่าใครต้องการ ที่จะไปเที่ยวที่นี่ กิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวง ก็ได้แก่ การพักในที่พักแบบโฮมสเตย์ การลองชิมอาหารพื้นเมือง ถ้าหากมาใน ฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์