ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล"

วันนี้ (26 สิงหาคม 2259) โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร “การเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ให้แก่กลุ่มพยาบาลวิชาชีพและเภสัชกร ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยวิทยากร คุณอุดมศรี พุ่มทอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพทางคลินิก