ภาพบรรยากาศการจัดอบรมภายใน หลักสูตร “เครื่องมือคุณภาพที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลทักษิณ"

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2259 โรงพยาบาลทักษิณจัดอบรมภายใน หลักสูตร "เครื่องมือคุณภาพที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลทักษิณ" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพในการแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพงานได้อย่างเหมาะสม โดยวิทยากร ภญ.อรพิน อุบลสถิตย์ หัวหน้างานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน และคุณพรพรหม หอมแช่ม นักเทคนิคการแพทย์