กิจกรรมวันเกษียณอายุ ปี 2559 (1)

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2559 นายแพทย์บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในงาน " จากวันวานที่พากเพียร สู่ วันเกษียณที่ภาคภูมิ " ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุการทำงานของโรงพยาบาลทักษิณ โดยภายในงานประกอบด้วยการแสดงรำอวยพรเปิดงาน การแสดงจากตัวแทนองค์กรแพทย์ ผู้บริหารและหน่วยงาน บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน ซาบซึ้ง เคล้ากับน้ำตาแห่งความอาลัยแก่ทั้งผู้เกษียณและผู้ร่วมงาน