ภาพบรรยากาศ โครงการ "ปิดเทอมที่ทักษิณ" วันที่ 10 - 14 ต.ค. 2559

โรงพยาบาลทักษิณ จัดโครงการ "ปิดเทอมที่ทักษิณ" ระหว่างวันที่ 1021 ต.ค. 2559 โดยสำนักงานบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระและความกังวลใจของพนักงาน ที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูบุตรในช่วงปิดเทอม โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลร่วมกันจัดกิจกรรมให้บุตรพนักงาน เช่น กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์จิ๋ว กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมสอนเล่นปิงปอง กิจกรรมสอนพับเสื้อผ้า เป็นต้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องการให้บุตรพนักงานที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจำวันที่บ้านได้เช่นกัน