การซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมและปฏิบัติได้ถูกต้องตามแผนของโรงพยาบาล