กิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป ณ โรงพยาบาลทักษิณ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มี.ค. 60 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรม ตลาดนัดช๊อปไปยิ้มไป โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้วยการร่วมออกร้านขายของและร่วมจับจ่ายสินค้า ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงานและยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย