ภาพบรรยากาศ "โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ"

"โครงการปิดเทอมที่ทักษิณ" เป็นกิจกรรมที่สำนักงานบริหารฯ จัดขึ้น เพื่อดูแลบุตรพนักงานในช่วงปิดเทอม โดยกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ พนักงานที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูบุตรที่มีอายุระหว่าง 5-12 ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่วันจะเน้นให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และกิจกรรมสันทนาการ ซึ่งเด็ก ๆ ในโครงการได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารฯ และพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีจิตอาสามาช่วยดูแลในแต่ละกิจกรรม