ภาพบรรยากาศ กิจกรรม รื่นเริงวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 (1)

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ รดน้ำอวยพรผู้ป่วยสูงอายุ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่างสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก