ภาพบรรยากาศ โครงการแบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ต้อนรับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 11 - 12 พ.ค. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดกิจกรรมตลาดนัด "แบ่งปันชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ต้อนรับเปิดเทอม" โดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานบุคคลจัดขึ้นทุกปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานช่วงเปิดเทอม และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแบ่งปันสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนกับเพื่อนพนักงานด้วยกัน