ดาวเรือง ปลูกด้วยรัก ด้วยใจภักดิ์ องค์ภูมินทร์

โรงพยาบาลทักษิณนำโดยแพทย์และพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมถวายแด่พ่อหลวง โดยการร่วมกันปลูกสวนดาวเรืองของพ่อ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรมนี้จะดำเนินไปจนถึงช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ ผู้บริหาร แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลทักษิณ มีส่วนร่วมทำกิจกรรมถวายเนื่องในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช