ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2560"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดงานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560 ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุในธีม The Mask Retirement Party โดย นพ.บรรจบ มานะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความซาบซึ่ง สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เกษียณและผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมาก