โรงพยาบาลทักษิณร่วมสืบสานประเพณี ชักพระ-ทอดผ้าป่า ประจำปี ๒๕๖๐

โรงพยาบาลทักษิณร่วมสืบสานประเพณีชักพระทอด-ผ้าป่าและแข่งเรือยาว จ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยร่วมจัดพุ่มผ้าป่า ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลทักษิณ โดยในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณจัดพุ่มผ้าป่าพุทธประวัติ ตอน "เสด็จลงจากดาวดึงส์"