ภาพบรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560 โรงพยาบาลทักษิณจัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีและตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ