อบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1

เมื่อวานนี้ (27 ก.พ. 61) โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร การวัดสัญญาณชีพ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รุ่นที่ 1 วิทยากร คุณชุติมา สมรักษ์ และคุณวนัส แซ่ลิ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในหลักการวัดสัญญาณชีพ หลักการเคลื่อนย้าย การยกและพยุงผู้ป่วย รวมถึงมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี