อบรมภายใน หลักสูตร "ทบทวนความรู้ระบบแก๊สทางการแพทย์" รุ่นที่ 1

วันนี้ รพ.ทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร "ทบทวนความรู้ระบบแก๊สทางการแพทย์" รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับถังแก๊สทางการแพทย์ รวมถึงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถดูแล และบำรุงรักษาระบบแก๊สทางการแพทย์เบื้องต้นได้ โดยวิทยากรจากบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), คุณอนงค์ จิตสงค์ ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนบริการพยาบาล และคุณสุทธา หิรัญธนวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง