ภาพบรรยากาศ "งานเกษียณ ประจำปี 2561" (2)

        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โรงพยาบาลทักษิณจัดงานแสดงมุฑิตาจิต "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณอย่างภาคภูมิ" ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทักษิณ โดยมี นพ.บรรพต คล้ายอุดม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทักษิณ เป็นประธานเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณ