ภาพบรรยากาศ งานวันเด็ก ประจำปี 2562 (3)

       เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2562 โรงพยาบาลทักษิณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู โดยในปีนี้โรงพยาบาลทักษิณเตรียมซุ้มกิจกรรมและของรางวัลมากมายไปให้น้องๆ หนูๆ ได้ร่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ เช่น ซุ้มระบายสี ซุ้มปาโป่ง ซุ้มสุขภาพ ซุ้มฟันสวยด้วยมือเรา ซุ้มกิจกรรมเด็กเล็ก และกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งงานนี้มีน้องๆ หนู เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก