อบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR รุ่นที่ 1

        เมื่อวานนี้ (20 ก.พ. 2562) โรงพยาบาลทักษิณ จัดอบรมภายใน หลักสูตร Advance CPR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง (เด็กและผู้ใหญ่) ซึ่งยังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ และการบริหารยาที่ใช้ในการช่วยฟื้นคืนชีพ รวมถึงยังได้ทราบถึงบทบาทของสมาชิกทีม CPR และระบบ CPR ของโรงพยาบาลทักษิณ วิทยากร พญ. ปาริชาติ วิมลชินวัตร์, คุณอุไรรัตน์ ราชพิบูลย์, คุณภัคทิยา ภุมราช, คุณนันทนัทฐ์ ไสยรินทร์