ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Outing 2019 # สายกอด (1)

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 รพ.ทักษิณ จัดกิจกรรม Outing Happy Workplace Tour 2019 # สายกอด พาน้องผู้พิการทางสายตาจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปสัมผัสเกลียวคลื่นและหาดทราย ณ เขาพลายดำ โดย รพ.ทักษิณจัดกิจกรรม Outing ให้กับพนักงานทุกๆปี เพื่อสร้างความสุขและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร