โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงพยาบาลทักษิณ จัดการซ้อมระงับอัคคีภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตามแผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมและสามารถควบคุมเหตุเบื้องต้นได้ และสามารถอพยพหนีไฟออกมาได้อย่างปลอดภัยตามแผนของโรงพยาบาล