รพ.ทักษิณ เปิดรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ในสถานการณ์ขาดแคลนเลือดจากการระบาดของโรค COVID-19