รพ.ทักษิณ จัดทำโครงการ ให้ด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อบริการอาหารฟรีให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี