โรงพยาบาลทักษิณขอชื่นชมพนักงานที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 :
          โรงพยาบาลทักษิณขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรลักษณ์ เสมรอด พยาบาลวิชาชีพ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย ใน “โครงการธนาคารความดี สร้างสมคุณค่าพยาบาล” เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ กำลังใจและสร้างคุณความดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
          โดยได้เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเข็มสภาการพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลปีที่ 35 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ในการประชุมวิชาการ เรื่อง “สมรรถนะทางจริยธรรมของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการทุกช่วงวัย” ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563 :

          คุณพิสมัย พัฒน์พ่วง เจ้าหน้าที่พยาบาล (OPD อายุรกรรม) ได้ประสบเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรร่วมกับทีมกู้ภัย จนนำส่งผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลทักษิณจึงขอชื่นชมคุณพิสมัย ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บโดยใช้ความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลทักษิณ

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2563 :

          ช่วงเวลา 07.48 น. คุณอภิวัฒน์ ปลอดพยัน เจ้าหน้าที่พยาบาล (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) กำลังขับรถมอเตอร์ไซด์ เพื่อจะมาทำงานเวรเช้า ระหว่างทาง พบเหตุมอเตอร์ไซด์ชนกับมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง บริเวณถนนอำเภอ ซ.11 จึงเข้าประเมินสถานการณ์ สภาพ เหตุการณ์ และผู้ประสบเหตุ พบผู้บาดเจ็บ  5 ราย มีราย 1 รายที่อาการสาหัส คือ มีเลือดไหลออกจากศีรษะ เป็นจำนวนมาก และมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ ที่หน้าผากจนถึงกลางศีรษะ GCS (ประเมินระดับความรู้สึก) อยู่ที่  E3V3M5 จึงช่วยห้ามเลือดที่ไหลออกจากศีรษะ และโทรแจ้ง 1669 เพื่อเข้าช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนั้นยังได้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้บาดเจ็บ  เมื่อรถกู้ชีพมาถึง จึงช่วยทีมกู้ชีพทำแผลและช่วยปิดห้ามเลือดผู้บาดเจ็บรายที่บาดเจ็บสาหัส ส่วน อีก 4 ราย มีแผลถลอกตามร่างกาย กู้ชีพจึงนำส่งผู้บาดเจ็บ ที่ รพจ.เพื่อทำการรักษาต่อไป

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2563 :

          ช่วงเวลา 17.55 น. แถวท่าทอง มีเด็กชาย 2 ปี 11 เดือน จมน้ำและไม่รู้สึกตัว คุณจินตหรา โดยเจริญ เจ้าหน้าที่พยาบาล (อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) ซึ่งกำลังเตรียมตัวอาบน้ำและเข้านอนเพื่อขึ้นเวรดึกต่อในคืนนั้น ได้ยินเสียงดังจากคนแถวๆนั้นในหมู่บ้าน จึงวิ่งออกไปดู พบผู้ป่วยเด็กไม่รู้สึกตัว คลำชีพจรไม่ได้ จึงได้ช่วย CPR (การช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ) และพาขึ้นรถกระบะ ขณะที่กำลังช่วย CPR อยู่บนรถ ได้เห็น คุณคอลิด กุศลธรรม เจ้าหน้าที่รับส่งผู้ป่วย กำลังเข้ามาช่วยเหมือนกัน จึงเรียกให้ขึ้นมาช่วย ทั้ง 2 คนได้ช่วยสลับกัน CPR บนรถกระบะ และพาเด็กมาส่งที่แผนกฉุกเฉิน รพ.ทักษิณ เมื่อมาถึงทีมแผนกฉุกเฉินได้ CPR ต่อจนผู้ป่วยสามารถคลำชีพจรและวัดความดันโลหิตได้ และส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่ รพ.สุราษฎร์ธานี

          โรงพยาบาลทักษิณขอชื่นชมพนักงานทุกท่านที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย และขอให้พนักงานทุกคนถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป